Младите българи са на опашката на ЕС по дигитални умения

Posted by Yani 15/07/2020 0 Comment(s)
Във време, когато дигитализацията заема все по-важно място в икономиката, навлизащите на пазара на труда български младежи са на предпоследно място в Европейския съюз (ЕС) по дигитална грамотност, става ясно от статистика на Евростат. 

Последните няколко месеца бяха изпитание за всички, включително за учениците и студентите, които трябваше да завършат учебната година в безпрецедентни условия – блокирани вкъщи дистанционно. Ситуацията, породена от COVID-19 пандемията, постави въпроса за дигиталните умения. 
През 2019 г. четирима от петима млади хора, или 80% от младежите на възраст от 16 до 24 години в ЕС, са имали основни или над базовите цифрови умения. Това е с 24 процентни пункта по-висок дял този на лицата между 16 и 74 години, 56% от които могат да се похвалят с такова ниво на дигитални умения.
Сред държавите-членки на ЕС Хърватия има най-висок дял на лицата на възраст от 16 до 24 години с основни или над основни цифрови умения (97%), следвани от Естония, Литва и Холандия (и трите 93%), както и Гърция (92% ).
За разлика от тях, най-ниските дялове са наблюдавани в Румъния (56%), България (58%), Италия (65%), Унгария (68%), Латвия и Люксембург (и двете 75%).